Boekingsvoorwaarden

De eigenaar/tussenpersoon is geen reisbureau en kan daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot vluchtschema’s, annuleringen en vertragingen. Onze prijzen zijn exclusief vluchten of reis- en annuleringsverzekeringen.

Boekingen: Reserveringen voor accommodaties kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt. Het informatieformulier moet binnen drie dagen na boeking worden ingevuld en retour worden gestuurd aan de eigenaar/tussenpersoon. Bevestiging van uw reservering per telefoon is bindend voor de eigenaar, nadat de factuur is verstuurd.

Betaling: De aanbetaling van 50% van het totale bedrag dient binnen 3 dagen na de boeking te worden overgemaakt op de bankrekening van de eigenaar/tussenpersoon. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de dag van aankomst aan de eigenaar/tussenpersoon te worden betaald. Als de reservering binnen 4 weken voor aankomstdag wordt gemaakt, is het verplicht om het volledige bedrag binnen 48 uur aan de eigenaar/tussenpersoon te betalen. De eigenaar behoudt zich het recht voor om elke reservering te kunnen annuleren in geval een betaling achterstallig is.

Annulering: Elke annulering dient schriftelijk te worden bevestigd. Als we 12 weken voor uw aankomst uw opzegging ontvangen, worden 30% van de totale kosten plus € 25, – administratiekosten in rekening gebracht. 50% is verschuldigd in het geval een annulering plaatsvindt tussen 12-8 weken voor aankomst, en 100% voor elke annulering binnen 8 weken. De annulering is van kracht vanaf de dag dat de eigenaar/tussenpersoon een schriftelijke bevestiging ontvangt. Deze annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing in geval er nog geen aanbetaling heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval zal de aanbetaling worden gebruikt voor compensatie. Wij adviseren u om een ​​annuleringsverzekering aan te schaffen voor uw boeking.

Borg: Bij elke accommodatie is het betalen van een borg vereist. Deze dient voor aankomst per bankoverschrijving betaald te worden. Het volledige bedrag van deze aanbetaling wordt teruggestort (op uw rekening) indien er geen schade is aangericht aan de accommodatie, anders worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. De eigenaar/tussenpersoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Indien extra tijd nodig is om de accommodatie na uw verblijf schoon te maken, bijvoorbeeld het schoonmaken van gerechten of het opruimen van afval, wordt er € 15,- per uur in rekening gebracht. Het afval dient weggegooid te worden in de vuilnisbakken aan de openbare weg. Indien u dit nalaat, kan de beheerder tot € 150,- op uw borg inhouden.

Aansprakelijkheid: De eigenaar/tussenpersoon: In het geval van onvoorziene omstandigheden waarbij de eigenaar/tussenpersoon gedwongen wordt om de reservering te annuleren, krijgt de klant een gelijkwaardige accommodatie aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, of als de klant niet tevreden is met de aangeboden accommodatie, zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugbetalen zonder verdere compensatie. De eigenaar/tussenpersoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen of lichamelijk letsel veroorzaakt in het huis. De tussenpersoon is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die de eigenaren aanbrengen zonder onze medeweten, inclusief renovaties. Alle gehuurde eigendommen zijn uitsluitend bestemd voor vakantiedoeleinden. Professionele fotosessies, feesten en/of bruiloften in- en rondom het huis zijn alleen toegestaan ​​na uitdrukkelijke toestemming in een geschreven contract door de eigenaar.

Verantwoordelijkheid huurder: De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangericht aan het onroerend goed gedurende het gehele verblijf. Het aantal gasten dat in een vakantiehuis verblijft, mag niet groter zijn dan het aantal dat is gemeld. Geluidsoverlast moet te allen tijde worden voorkomen. Tussen de uren van 24.00 en 08.00 uur is het verboden geluidshinder te veroorzaken. Dit kan leiden tot uitzetting zonder enige compensatie. Het bedrag tot € 500, – is vereist in geval van verlies van sleutels, voor vervanging van het slot. Huisdieren zijn alleen toegestaan ​​na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Aankomst en vertrek: Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot de accommodatie. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur verlaten. De accommodatie dient worden schoongemaakt met een bezem. Het wegbrengen van vuilnis en doen van de laatste afwas wordt van de huurders verwacht. Indien u deze regels niet naleeft, wordt dit op uw borg in mindering gebracht.

Klachten: Alle vakantie-accommodaties die door de eigenaar zijn geselecteerd, voldoen aan onze normen, rekening houdend met de lokale interieur decoratie. Indien u van mening bent dat er iets mis is met het vakantieverblijf, neem dan direct contact op met een van onze medewerkers. We doen ons uiterste best om de klacht snel en tot ieders tevredenheid op te lossen. Als de klant het pand verlaat voordat hij een overeenkomst met de eigenaar heeft gesloten, verliest deze het recht op schadevergoeding. Als u enige klachten heeft, rapporteer deze dan ter plaatse aan onze collega’s. Binnen 14 dagen na de dag van vertrek van de accommodatie, dient u ter bevestiging een schriftelijke klacht (mail of brief) te sturen naar de eigenaar/tussenpersoon. Zonder schriftelijke bevestiging kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.